Trwa ładowanie...
Notowania
PANOVA: strona spółki
7.11.2022, 15:42

NVA Umowa generalnego wykonawstwa robót budowlanych.

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 7 listopada 2022 r. do siedziby Spółki wpłynął podpisany egzemplarz umowy generalnego wykonawstwa robót budowlanych („Umowa”) pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Wykonawcą i SFERA PARK Grodzisk Mazowiecki sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako Zamawiającym.
Przedmiotem Umowy jest budowa parku handlowego wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą. Wynagrodzenie ryczałtowe netto Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy stanowi 18% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Strony ustaliły termin zakończenia prac na dzień 16.11.2023 r. Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty