Trwa ładowanie...
Notowania
LENA: strona spółki
9.11.2022, 12:54

LEN Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego zawierającego kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2022 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że publikacja skróconego kwartalnego skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2022 roku, którego data została wyznaczona na dzień 29 listopada 2022 r. (raport bieżący nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.), zostaje przesunięta na dzień 14 listopada 2022 r.
Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2022 nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty