Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-09-22
LEN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
3,62
+0,28
2023-09-07
LEN Szacowane wybrane dane finansowe za I półrocze 2023 roku
3,69
-1,36
2023-06-20
LEN Powołanie Zarządu na kolejna kadencję oraz informacja na temat Zarządu powołanego na kolejną kadencję.
3,86
-0,78
2023-06-20
LEN Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 20 czerwca 2023 r. uchwały o wypłacie dywidendy.
3,86
-0,78
2023-06-20
LEN Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 20 czerwca 2023 r.
3,86
-0,78
2023-06-20
LEN Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2023 roku.
3,86
-0,78
2023-06-07
LEN Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
3,85
-0,26
2023-05-19
LEN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2023 roku.
3,74
+1,07
2023-05-19
LEN QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,74
+1,07
2023-05-11
LEN Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2022 roku
3,55
+1,97
2023-05-10
LEN Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 oku.
3,74
-1,07
2023-05-10
LEN Szacowane wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2023 roku
3,74
-1,07
2023-04-28
LEN SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
3,75
-1,07
2023-04-28
LEN RR /2022: formularz dla raportów rocznych
3,75
-1,07
2023-04-14
LEN Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 rok.
3,82
+1,83
2023-03-28
LEN Szacunkowe wybrane dane za 2022 rok
3,87
+0,52
2023-01-30
LEN Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
3,80
+1,05
2022-11-14
LEN QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,88
0,00
2022-11-09
LEN Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego zawierającego kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2022 r.
3,85
-2,86
2022-10-31
LEN Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za trzy kwartały 2022 roku.
3,92
-4,59
  • Poprzednia strona
  • z 34
  • Następna strona