Trwa ładowanie...
Notowania
EUROTEL: strona spółki
10.11.2022, 16:47

ETL Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 listopada 2022 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 listopada 2022 roku.
Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Eurotel S.A podaje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 10 listopada 2022 roku, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA. Nazwisko właściciela lub nazwa firmy ilość głosów(akcji) udział w kapitale udział na WZA Krzysztof Stepokura 1 131 182 30,18% 55,84% Jacek Foltarz 707 399 18,87% 34,92% Tomasz Basiński 115 000 3,07% 5,68% W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło czworo akcjonariuszy, którym łącznie z posiadanych akcji przysługiwało 2 025 581 głosów, co stanowi 54,04 % kapitału zakładowego.

Inne komunikaty