Trwa ładowanie...
Notowania
EUROCASH: strona spółki
15.11.2022, 21:06

EUR Zamiar utworzenia Podatkowej Grupy Kapitałowej Eurocash

Zarząd Eurocash S.A. (Eurocash, Spółka), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, że w dniu 15 listopada 2022 r. Spółka podjęła zamiar zawiązania Podatkowej Grupy Kapitałowej Eurocash (PGK Eurocash), będącej podatkową grupą kapitałową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (UCiT) oraz w związku z tym Spółka oraz jej wybrane spółki zależne (wskazane poniżej) w dniu 15.11.2022 r. zawarły umowę o utworzeniu PGK Eurocash oraz złożyły do właściwego urzędu skarbowego wniosek o rejestrację PGK Eurocash.
W skład PGK Eurocash wejdą: 1.Eurocash S.A., która stanowić będzie Spółkę dominującą w ramach PGK Eurocash oraz następujące spółki zależne Spółki: 2.ABC na kołach Sp. z o.o. 3.Delikatesy Centrum Sp. z o.o. 4.Duży Ben Sp. z o.o. 5.Euro Sklep Sp. z o.o. 6.Eurocash Franczyza Sp. z o.o. 7.Eurocash Serwis Sp. z o.o. 8.FHC2 Sp. z o.o. 9.Eurocash Sieci Partnerskie Sp. z o.o. 10.Lewiatan Kujawy Sp. z o.o. 11.Lewiatan Opole Sp. z o.o. 12.Lewiatan Orbita Sp. z o.o. 13.Lewiatan Podkarpacie Sp. z o.o. 14.Lewiatan Podlasie Sp. z o.o. 15.Lewiatan Północ Sp. z o.o. 16.Lewiatan Śląsk Sp. z o.o. 17.Lewiatan Wielkopolska Sp. z o.o. 18.Lewiatan Zachód Sp. z o.o. 19.Madas Sp. z o.o. 20.Partner Sp. z o.o. 21.Innowacyjna Platforma Handlu Sp. z o.o. 22.Polska Dystrybucja Alkoholi Sp. z o.o. Eurocash S.A. stanowić będzie spółkę reprezentującą PGK Eurocash w zakresie obowiązków wynikających z UCiT oraz ordynacji podatkowej. Umowa o utworzeniu PGK Eurocash została zawarta na czas określony, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. z możliwością jej późniejszego przedłużenia. PGK Eurocash przyjęła rok podatkowy równy rokowi kalendarzowego, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Spółka zakłada, że wdrożenie projektu utworzenia PGK Eurocash spowoduje ułatwienie w zakresie rozliczeń podatkowych oraz obniżenie zobowiązań podatkowych spółek z Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.

Inne komunikaty