Trwa ładowanie...
Notowania
PANOVA: strona spółki
18.11.2022, 11:26

NVA Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2022 r. do Spółki wpłynęło zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Zamory na członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. przesłane przez akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander.
Zgłoszenie nastąpiło w związku ze zwołanym na dzień 24 listopada 2022 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, przewidującym w swoim porządku obrad podjęcie uchwały odnośnie wyboru członka Rady Nadzorczej. Życiorys oraz oświadczenie Pana Piotra Zamory stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: RMF GPW §19 ust.1 pkt. 4

Załączniki

Inne komunikaty