Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
18.11.2022, 12:55

TRK Informacja o zawarciu istotnej umowy przez Trakcja S.A.

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę, której stronami są Spółka jako wykonawca i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zamawiający na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy układu torowego na stacji Biała Podlaska i stacji Małaszewicze w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, Etap III – LCS Terespol” („Umowa“). Zawarcie niniejszej Umowy jest następstwem wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym.
Wartość netto zawartej Umowy wynosi 109 565 476,62 zł oraz kwota warunkowa netto przewidziana niniejszą Umową wynosi 13 361 312,87 zł. Prace mają być zrealizowane w ciągu 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac, tj. od następnego dnia po zawarciu Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja ww. zadania inwestycyjnego stanowi znaczący udział w portfelu zamówień realizowanych przez Spółkę oraz ma wpływ na utrzymanie bieżących i zwiększenie przyszłych przychodów i wyników Spółki i dodatkowo dotyczy istotnej infrastruktury krajowej w zakresie przeładunku towarów w transporcie międzynarodowym. Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Inne komunikaty