Trwa ładowanie...
Notowania
GALVO: strona spółki
21.11.2022, 16:41

GAL umowa rezerwacyjna na apartamenty

Zarząd Galvo S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. Spółka podpisała umowę rezerwacyjną ze spółką deweloperską S30 CORE PROJEKT Sp. o.o. Umowa dotyczy nabycia przez Emitenta apartamentów klasy premium w nowej inwestycji realizowanej przez ww. dewelopera w gminie Kościelisko, powiat tatrzański. Przedmiotem umowy jest rezerwacja dla Emitenta 3 apartamentów na warunkach określonych w umowie tj. za łączną kwotę brutto 4.995 tys. zł. Na poczet ww. umowy Emitent wnosi zaliczkę w wysokości 10% kwoty inwestycji. Strony zobowiązują się do zawarcia umowy deweloperskiej do dnia 30 listopada 2022 r., w której określone zostaną m.in. zasady płatności i termin oddania inwestycji.
Ww. inwestycja ma na celu ochronę przed inflacją środków pieniężnych posiadanych przez Emitenta. Na 30 września 2022 r. Emitent posiadał 2.435 tys. zł inwestycji krótkoterminowych, w tym głównie lokat. Celem Emitenta jest aktywne zarządzanie posiadanymi nadwyżkami finansowymi i lokowanie w bezpieczne i stabilne aktywa. Nabywane apartamenty klasy premium w atrakcyjnej lokalizacji będą wynajmowane i zapewnią atrakcyjną stopę zwrotu. Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych Emitenta z możliwym udziałem finansowania zewnętrznego (kredytu).

Inne komunikaty