Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GALVO: strona spółki
23.01.2024, 16:45

GAL Umowa na modernizację linii galwanicznych L-1, L-4 i L-6.

Zarząd Galvo S.A. informuje, że w dniu 23 stycznia 2024 r. Spółka podpisała umowę z firmą iGAL Sp. z o.o. (Wykonawca) na modernizację linii galwanicznych L-1, L-4 i L-6. Modernizacja realizowana będzie w obrębie trzech dotychczasowych linii produkcyjnych.
Dla Linii L-1 będzie to budowa nowej linii galwanicznej związanej z usługami dla energetyki. Założeniem jest dostosowanie linii do procesów wykorzystywanych w energetyce (zmiany w ustawieniu stanowisk wannowych) oraz pracy zawieszkowo-bębnowej (obecnie linia przystosowana tylko do zawieszek). Lina zostanie wyposażona w nowoczesne oprogramowanie z optymalizacją produkcji, charakteryzujące się wysoką wydajnością, niezawodnym działaniem, bezpieczeństwem oraz elastycznością dającą możliwości łatwej zmiany konfiguracji, rozbudowy oraz komunikacji z innymi systemami lub siecią zakładową. Modernizacja zakłada demontaż obecnej instalacji elektrycznej (szafy sterownicze, okablowanie, trasy kablowe), kanalizacyjnej, hydraulicznej (zasilanie wanien w wodę), prostowników (prostowniki wraz z okablowaniem), wentylacyjnej wyciągowej (ssawy oraz kanał zbiorczy) Pozwoli to na zwiększenie wydajności oraz możliwości produkcyjnych we wskazanym obszarze, jak również zabezpieczy dotychczasową produkcję dając alternatywne możliwości wytwórcze na nowej linii produkcyjnej. Dodatkowo powstanie przestrzeń dla mocno eksploatowanej linii L-3 w zakresie renowacji i remontu. W przypadku linii L-4 nastąpi dołożenie dodatkowych możliwości produkcyjnych, wydłużenie i rozbudowa procesów cynkowych. W zakresie linii L-6 nastąpi modernizacja w zakresie automatyki, systemu sterowania automatycznej linii zawieszkowej L-6. Zakres prac obejmie wymianę niezbędnych komponentów do zainstalowania oprogramowania sterująco-wizualizacyjnego iGAL. Dodatkowym celem modernizacji ww. linii galwanicznych jest ujednolicenie paneli sterowniczych, sterowników oraz oprogramowania w ramach wszystkich linii produkcyjnych. Jednolity system zapewni Galvo S.A. możliwość łatwiejszego przezbrojenia linii produkcyjnych, jak również zastępowalności poszczególnych pracowników, dzięki znajomości ujednoliconych paneli sterowniczych w ramach różnych linii produkcyjnych. Tym samym wpłynie to na elastyczne dostosowanie linii galwanicznych do otrzymywanych zleceń od Zleceniobiorców, co będzie miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów działalności Spółki. Prowadzone prace modernizacyjne nie będą miały wpływu na możliwości realizacji bieżących zleceń wpływających od kontrahentów. Wartość umowy wynosi 1.780 tys. zł netto. Płatność będzie dokonywana w ratach malejących w miarę odbioru kolejnych etapów prac. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace modernizacyjne. Termin wykonania prac do końca sierpnia 2024 r. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki i kredytu bankowego.

Inne komunikaty