Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GALVO: strona spółki
14.04.2023, 19:23

GAL Umowa deweloperska na apartamenty klasy premium w gminie Kościelisko.

W nawiązaniu do rb ESPI nr 5/2022, nr 6/2022, nr 7/2022, nr 2/2023 i nr 3/2023 Zarząd Galvo S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2023 r. Spółka podpisała umowę deweloperską ze spółką deweloperską S30 CORE PROJEKT Sp. o.o. Umowa dotyczy nabycia przez Emitenta 3 apartamentów klasy premium w nowej inwestycji realizowanej przez ww. dewelopera w gminie Kościelisko, powiat tatrzański. Przedmiotem umowy jest nabycie dla Emitenta 3 apartamentów klasy premium wraz z miejscami postojowymi w garażu na warunkach określonych w umowie tj. za łączną kwotę brutto 4.995 tys. zł za trzy apartamenty oraz 276,75 tys. zł za trzy miejsca postojowe w garażach.
Płatność będzie następowała w następujących ratach: 10% ceny - zaliczka została zapłacona przy zawarciu umowy rezerwacyjnej, 15% ceny zostało zapłacone przy zawarciu umowy deweloperskiej, 12% ceny zostanie zapłacone do 30.06.2023 roku, 11% ceny zostanie zapłacone w terminie 14 dni od dnia zakończenia stanu surowego otwartego, 16% ceny zostanie zapłacone w terminie 14 dni od dnia zakończenia stanu surowego zamkniętego oraz pozostała część ceny zostanie zapłacona najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy przyrzeczonej. Przeniesienie własności ww. apartamentu nastąpi najpóźniej do 31.05.2026 r. Pozostałe zapisy umowy są typowe dla tego typu umów deweloperskich. Ww. 3 apartamenty klasy premium nabywane przez Emitenta położone są w bardzo atrakcyjnej lokalizacji z pięknym widokiem na Tatry i będą wykończone w wysokim standardzie, a następnie po oddaniu inwestycji zarządzane przez operatora hotelowego. Ww. inwestycje mają na celu ochronę przed inflacją środków pieniężnych posiadanych przez Emitenta. Na 31 grudnia 2022 r. Emitent posiadał 2.147 tys. zł inwestycji krótkoterminowych, w tym głównie niskooprocentowanych lokat. Celem Emitenta jest aktywne zarządzanie posiadanymi nadwyżkami finansowymi i lokowanie w bezpieczne i stabilne aktywa. Nabywane apartamenty klasy premium w atrakcyjnej lokalizacji będą wynajmowane i zapewnią atrakcyjną stopę zwrotu. Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych Emitenta z możliwym udziałem finansowania zewnętrznego (kredytu).

Inne komunikaty