Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GALVO: strona spółki
31.01.2023, 21:32

GAL Umowa deweloperska na apartament klasy premium.

Zarząd Galvo S.A. informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 r. Spółka podpisała umowę deweloperską ze spółką deweloperską NDI Brzeźno Sp. o.o. Umowa dotyczy nabycia przez Emitenta apartamentu klasy premium w nowej inwestycji realizowanej przez ww. dewelopera w gminie Gdańsk Brzeżno. Przedmiotem umowy jest nabycie dla Emitenta apartamentu klasy premium wraz z miejscem postojowym w garażu na warunkach określonych w umowie tj. za łączną kwotę brutto 2.053 tys. zł. Płatność będzie następowała w ratach: 5% ceny przy zwarciu umowy deweloperskiej, 15% w terminie 7 dni od dnia zawarcia ww. umowy, 30% ceny do 30.06.2023 r. oraz 50% ceny do 31.01.2024 r. jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni od otrzymania pozwolenia na użytkowanie. Przeniesienie własności ww. apartamentu nastąpi do 31.03.2025 r. Pozostałe zapisy umowy są typowe dla tego typu umów deweloperskich.
Apartament klasy premium nabywany przez Emitenta położony jest w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, nad samym morzem i będzie wykończony w wysokim standardzie. Wcześniej Emitent podpisał już umowę rezerwacyjną na 3 apartamenty klasy premium w gminie Kościelisko, powiat tatrzański (rb 5/2022 z 21.11.2022 r.). Ww. inwestycje mają na celu ochronę przed inflacją środków pieniężnych posiadanych przez Emitenta. Na 30 września 2022 r. Emitent posiadał 2.435 tys. zł inwestycji krótkoterminowych, w tym głównie niskooprocentowanych lokat. Celem Emitenta jest aktywne zarządzanie posiadanymi nadwyżkami finansowymi i lokowanie w bezpieczne i stabilne aktywa. Nabywany apartament klasy premium w atrakcyjnej lokalizacji będzie wynajmowany i zapewni atrakcyjną stopę zwrotu. Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych Emitenta z możliwym udziałem finansowania zewnętrznego (kredytu).

Inne komunikaty