Trwa ładowanie...
Notowania
MABION: strona spółki
23.11.2022, 16:22

MAB Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2021 z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zawarcia z Novavax, Inc. („Novavax”) umowy dotyczącej komercyjnej produkcji kontraktowej („Umowa produkcyjna”) oraz późniejszych raportów bieżących dotyczących poszerzania i wydłużenia współpracy z Novavax, Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2022 roku podpisał z Novavax, kolejne rozszerzenie zakresu usług Umowy produkcyjnej w postaci Specyfikacji Warunków Zlecenia #9 („SOW#9”, ang. Statement of Work).
Zakres SOW#9 obejmuje przeprowadzenie przez Spółkę analizy mapowania peptydowego dla substancji czynnej (DS) jak i produktu gotowego (DP) próbek białka rS SARS-CoV-2 produktów Novavax - zarówno wariantu Wuhan jak i Omikron. Zakontraktowane prace obejmują przeprowadzenie analizy wykonalności metody, jej walidacji oraz prowadzenie regularnego testowania prób wyprodukowanych w Mabion oraz prób wyprodukowanych w innych jednostkach, świadczących usługi produkcyjne dla Novavax. Rutynowe badania próbek będą przeprowadzane w systemie środowiska GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice), jeśli będzie to wymagane przez Novavax. Pierwszym etapem prac będzie implementacja metody mapowania peptydów. Następnie będą prowadzone regularne analizy zlecanych próbek (w terminie 1 miesiąca od dostarczenia danej próbki), zakończone wydaniem odpowiedniego certyfikatu. Wynagrodzenie za prace w zakresie implementacji metody, stanowiącej pierwszy etap zlecenia, wyniesie ponad 500 tys. USD, natomiast całkowita wartość SOW#9 będzie uzależniona od kolejnego etapu zlecenia, mianowicie ilości cyklicznie wykonywanych przez Spółkę analiz w poszczególnych okresach sprawozdawczych.

Inne komunikaty