Trwa ładowanie...
Notowania
MONNARI: strona spółki
24.11.2022, 17:28

MON Informacje udzielone Akcjonariuszom Spółki w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że zgodnie z § 19 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu odpowiedzi udzielone Akcjonariuszom Spółki w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z pytaniami skierowanymi do Zarządu, w dniu 10 listopada 2022 roku, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty