Trwa ładowanie...
Notowania
PKNORLEN: strona spółki
29.11.2022, 15:20

PKN Korekta zawiadomienia Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmianie stanu posiadania akcji PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia od Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PKN ORLEN.
W zawiadomieniu przesłanym do Spółki w dniu 7 listopada 2022 roku Akcjonariusz - Skarb Państwa poinformował o tym, że posiadał 579 310 083 akcje PKN ORLEN, co stanowi 49,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 579 310 083 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 49,90% ogólnej liczby głosów. W dzisiejszym zawiadomieniu Akcjonariusz dokonał korekty liczby posiadanych akcji PKN ORLEN. Aktualnie Skarb Państwa posiada 579 310 079 akcji PKN ORLEN, co stanowi 49,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 579 310 079 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 49,90% ogólnej liczby głosów. Przedmiotową korektę zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty