Trwa ładowanie...
Notowania

TOW Porozumienie dotyczące zmiany warunków emisji obligacji serii A

W związku z powzięciem przez Tower Investments S.A. („Spółka”, "Emitent") informacji o zmianie podmiotu będącego Obligatariuszem Emitenta, Strony podjęły negocjacje celem zmiany warunków emisji obligacji serii A Spółki.
W dniu dzisiejszym Strony zawarły porozumienie o tymczasowym wydłużeniu terminu wykupu części obligacji do dnia 15 grudnia 2022 roku.

Inne komunikaty