Trwa ładowanie...
Notowania

OPL Rejestracja zmian statutu Orange Polska.

Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska” „Spółka”) informuje o rejestracji przez sąd w dniu 1 grudnia 2022 r. zmian statutu Orange Polska S.A. dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 października 2022 r.
Pełny tekst raportu znajduje się w załączniku poniżej.

Załączniki

Inne komunikaty