Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
5.12.2022, 16:01

TRK Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną AB Kauno Tiltai

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa przez spółkę zależną od Emitenta AB Kauno Tiltai z siedzibą na Litwie („Wykonawca”) a Litewskim Zarządcą Dróg z siedzibą na Litwie („Zamawiający”) na wykonanie robót budowlanych na odcinku autostrady w ramach projektu pn. „Przebudowa odcinka A5 Kowno–Mariampol–Suwałki od km 79,00 do km 85,00” („Umowa“).
Łączna wartość netto zawartej Umowy wynosi 55 095 500,36 EUR (258 386 877,59 PLN) oraz kwota warunkowa netto na prace dodatkowe przewidziana niniejszą Umową wynosi do 10% jej wartości, tj. do 5 509 550,04 EUR (25 838 687,76 PLN). Prace mają być zrealizowane w ciągu 10 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy, tj. po jej obustronnym podpisaniu, złożeniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz złożeniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja ww. kontraktu stanowi znaczący udział w portfelu zamówień realizowanych przez Grupę Trakcja i spółkę zależną od Emitenta AB Kauno Tiltai oraz ma wpływ na utrzymanie bieżących i zwiększenie przyszłych przychodów i wyników Grupy Trakcja i spółki AB Kauno Tiltai. Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Inne komunikaty