Trwa ładowanie...
Notowania
NEWAG: strona spółki
6.12.2022, 15:20

NWG Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowej 1 sztuki elektrycznego zespołu trakcyjnego

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Województwa Pomorskiego („Zamawiający”) oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianej umową, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2022 („Umowa”).
Przedmiotem opcji jest zwiększenie przedmiotu Umowy o dostawę przez Spółkę na rzecz Zamawiającego dodatkowej 1 sztuki elektrycznego zespołu trakcyjnego („EZT”). Łączna wartość opcji wynosi 25.900.000,00 zł netto. Na skutek skorzystania z prawa opcji wartość Umowy ulega zwiększeniu do kwoty 82.800.000,00 zł netto. Dostawa EZT stanowiącego przedmiot opcji zostanie zrealizowana w terminie do 54 miesięcy od dnia odbioru oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiającemu w dalszym ciągu przysługuje prawo skorzystania z opcji zamówienia do dwudziestu ośmiu pojazdów. Spółka przyjęła oświadczenie o opcji i uznaje je za wiążące dla Stron. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty