Trwa ładowanie...
Notowania

MSP Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd spółki Mostostal Płock S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 09 grudnia 2022 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pani Hanny Strykowskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o rezygnacji.
W związku z wyżej wskazaną rezygnacją, Zarząd Spółki informuje, że w celu uzupełnienia składu Rady niezwłocznie przystępuje do czynności zmierzających do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o czym Spółka poinformuje we właściwym trybie.

Inne komunikaty