Trwa ładowanie...
Notowania

TOW Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii A

Zarząd Tower Investments S.A. ("Emitent") informuje o dokonaniu w dniu 14 grudnia 2022 roku zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A Emitenta.
Ostateczny termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 04 stycznia 2024 roku.

Inne komunikaty