Trwa ładowanie...
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
16.12.2022, 13:49

OPL Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2022 rok.

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje, że skonsolidowany raport roczny za 2022 rok i raport roczny za 2022 rok zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 15 lutego 2023 roku.

Inne komunikaty