Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
19.12.2022, 13:22

PGE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 14 grudnia 2022 r.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Skarb Państwa był jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2022 r.
Akcjonariuszowi temu przysługiwało 1 365 601 493 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 85,53% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 60,86% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

Inne komunikaty