Trwa ładowanie...
Notowania
VOXEL: strona spółki
19.12.2022, 16:54

VOX Podjęcie decyzji w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii L

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 01/12/2022 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii L Spółki notowanych na rynku Catalyst. Zgodnie z treścią uchwały obligacje serii L zostaną wykupione w celu ich umorzenia przed terminem, w trybie przewidzianym w warunkach emisji obligacji serii L. Dzień przedterminowego wykupu został wyznaczony na dzień 30 grudnia 2022 r., natomiast dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii L – na dzień 27 grudnia 2022 r.
Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji serii L w dniu 27 grudnia 2022 r. Spółka wypłaci kwotę wcześniejszego wykupu tj. kwotę pieniężną równą wartości nominalnej podlegającej wykupowi obligacji serii L, powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu i powiększoną o premię powiększoną o premię, zgodnie z pkt 8 Warunków Emisji Obligacji. W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) oraz wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Catalyst”), przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z regulacjami KDPW. Emitent złoży do KDPW wniosek o przeprowadzenie obsługi przedterminowego wykupu. Emitent zwróci się do organizatora Catalyst o zawieszenie obrotu Obligacjami w związku z przedterminowym wykupem począwszy od dnia przypadającego na 2 dni robocze przed dniem ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania kwoty wcześniejszego wykupu. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadacza Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego ten rachunek.

Inne komunikaty