Trwa ładowanie...
Notowania
CCC: strona spółki
21.12.2022, 18:46

CCC Zawarcie aneksu do umowy zobowiązującej sprzedaży akcji ze spółką MKK3 spółka z o.o.

Zarząd Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. Emitent i jego spółka zależna CCC Shoes & Bags sp. z o.o. zawarli ze spółką MKK3 spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze („MKK3”) oraz jej wspólnikami, przy udziale Modivo S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Modivo”), aneks do umowy zobowiązującej sprzedaży akcji z dnia 31 marca 2021 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
Zgodnie z niniejszym aneksem dokonano zmiany okresu ważności oferty nabycia pozostałych posiadanych przez MKK3 5,01% akcji Modivo („Opcja Put”) w taki sposób, że może ona zostać przyjęta w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r. (poprzedni okres: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.).

Inne komunikaty