Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-06-20
CCC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
130,30
0,00
2024-06-20
CCC Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 20 czerwca 2024 roku
130,30
0,00
2024-06-14
CCC Podpisanie aneksu do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC
122,50
0,00
2024-06-12
CCC QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
134,50
-0,37
2024-06-06
CCC Zamiana na żądanie akcjonariusza wszystkich akcji zwykłych imiennych serii L na akcje zwykłe na okaziciela oraz podjęcie przez Emitenta działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
143,80
0,00
2024-05-20
CCC Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A.
136,20
0,00
2024-05-20
CCC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku
136,20
0,00
2024-05-09
CCC Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za I kwartał 2024 roku
101,70
0,00
2024-04-24
CCC Przedłużenie finansowania kredytowego 260.000.000,00 złotych spółki zależnej Emitenta
86,85
0,00
2024-04-16
CCC Informacja o transakcjach na akcjach Spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
80,65
0,00
2024-04-05
CCC RR /2023: formularz dla raportów rocznych
68,20
0,00
2024-04-05
CCC SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
68,20
0,00
2024-03-29
CCC Sporządzenie Aktualizacji Wyceny na potrzeby Obligacji serii 1/2018
71,42
0,00
2024-03-27
CCC Ocena przez EBOR wniosku CCC S.A. o finansowanie kredytowe
70,76
+0,34
2024-03-26
CCC Zawarcie istotnej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi Emitenta
68,66
+3,06
2024-03-26
CCC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA
68,66
+3,06
2024-03-26
CCC Uchwały podjęte przez NWZA CCC S.A. w dniu 26 marca 2024 roku
68,66
+3,06
2024-03-18
CCC Informacja o liczbie Obligacji serii 1/2018 przedstawionych do Wykupu Pari Passu
72,90
-4,28
2024-02-29
CCC Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 26 marca 2024
74,86
+0,45
2024-02-29
CCC Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. na dzień 26 marca 2024 roku
74,86
+0,45
  • Poprzednia strona
  • z 71
  • Następna strona