Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCC: strona spółki
24.04.2024, 21:02

CCC Przedłużenie finansowania kredytowego 260.000.000,00 złotych spółki zależnej Emitenta

CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, że Zarząd Emitenta powziął informację
o podpisaniu w dniu 24 kwietnia 2024 roku przez podmiot zależny Emitenta, spółkę Modivo S.A. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., dokumentacji kredytowej wydłużającej okres dostępności wielocelowego limitu kredytowego z dnia 26 października 2017 roku do łącznej kwoty 260.000.000,00 złotych na kolejny okres 12 miesięczny, to jest do dnia 29 kwietnia 2025 r., z zachowaniem dotychczasowych istotnych warunków finansowania. Przedłużony limit kredytowy będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Modivo S.A. w postaci: kredytu w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i akredytywy w złotych polskich i walutach EUR oraz USD, akredytyw importowych z maksymalnym okresem ważności i odroczenia płatności 12 miesięcy, gwarancji bankowych zabezpieczających zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Modivo S.A. (również za zobowiązania podmiotów należących do grupy kapitałowej Emitenta) z wyłączeniem gwarancji zabezpieczających spłatę zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych, z okresem obowiązywania do 12 miesięcy. Poszczególne produkty kredytowe mogą być uruchamiane do wysokości przedłużonego limitu kredytowego, zgodnie z potrzebami Modivo S.A.

Inne komunikaty