Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCC: strona spółki
20.05.2024, 18:34

CCC Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A.

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […],
Zarząd CCC S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://corporate.ccc.eu/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

Załączniki

Inne komunikaty