Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCC: strona spółki
27.03.2024, 14:22

CCC Ocena przez EBOR wniosku CCC S.A. o finansowanie kredytowe

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”) informuje, że Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju (dalej: „EBOR”) zawiadomił Emitenta, że od dnia 27 marca 2024 roku przystępuje do oceny wniosku Emitenta o udzielenie finansowania kredytowego połączonego ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked loan) do kwoty 400.000.000 PLN. EBOR rozważa udzielenie Emitentowi i wybranym spółkom Grupy CCC finansowania, jako współkredytodawca w ramach umowy kredytu konsorcjalnego z udziałem banków komercyjnych. Proces realizowany z EBOR prowadzony jest przez Emitenta w ramach przygotowywań do refinansowania części zadłużenia finansowego jednostki biznesowej CCC, to jest Emitenta i wybranych spółek z Grupy CCC z wyłączeniem spółki Modivo S.A. W ramach planowanego finansowania przez EBOR, Emitent będzie zobowiązany do realizacji określonych celów z obszaru ESG: 1. Redukcji emisji CO2 w zakresie 1 i 2 (łącznie) 2. Redukcji emisji CO2 w zakresie 3 3. Redukcji zużycia skóry naturalnej w zamawianych produktach 4. Zwiększenia skali zbiórki używanego obuwia Cele te zdefiniowane zostały w tzw. „Sustainable Finance Framework” (dalej: „Framework”), który Spółka poddała niezależnemu audytowi pod kątem ich istotności oraz poziomu ambicji. Framework, zawierający szczegółowy opis celów ESG, oraz raport z jego audytu umieszczone są na stronie internetowej Emitenta. Finansowanie udzielane przez EBOR wpisuje się w strategię działań Spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju i jest wynikiem wysokiej oceny Banku dla dotychczasowego zaangażowania Emitenta w tym obszarze.

Inne komunikaty