Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCC: strona spółki
16.04.2024, 20:44

CCC Informacja o transakcjach na akcjach Spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje, o otrzymaniu w dniu 16 kwietnia 2024 r. powiadomienia, w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, od Pana Igora Matusa – Wiceprezesa Zarządu Emitenta
o nabyciu przez niego w dniach 15 kwietnia 2024 roku i 16 kwietnia 2024, na rynku regulowanym GPW, 435 akcji zwykłych na okaziciela, po średniej cenie 80,17 PLN za jedną akcję. Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej, zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty