Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów546 200575 1002 070 600
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 60014 90073 100
Zysk (strata) brutto-8 30013 30032 000
Zysk (strata) netto-20 400-6 10012 200
Przepływy netto-24 200-90 60091 200
Przepływy netto z działalności operacyjnej60 000-105 500-69 700
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-29 50056 500-85 600
Przepływy netto z działalności finansowej-54 700-41 600246 500
Aktywa razem3 451 5003 392 1007 333 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 223 9002 144 1006 032 300
Zobowiązania długoterminowe1 154 6001 155 5003 422 300
Zobowiązania krótkoterminowe1 069 300988 6002 610 000
Kapitał własny1 227 6001 248 0001 133 800
Kapitał zakładowy5 5005 5005 500
Liczba akcji (tys. szt.)54 868,0054 868,0054 868,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)22,3722,7520,66
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,37-0,630,22
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

20222021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 591 5001 822 800
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 90045 600
Zysk (strata) brutto-153 900-654 400
Zysk (strata) netto-223 400-657 500
Przepływy netto482 400104 100
Przepływy netto z działalności operacyjnej50 300-316 300
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-219 200-90 700
Przepływy netto z działalności finansowej651 300511 100
Aktywa razem7 500 7002 545 700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 349 1001 739 900
Zobowiązania długoterminowe3 410 200939 900
Zobowiązania krótkoterminowe2 938 900800 000
Kapitał własny985 200805 800
Kapitał zakładowy5 5005 500
Liczba akcji (tys. szt.)54 868,0054 868,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)17,9614,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-4,07-11,98
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport