Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2023-01-17
CCC
CCC Odwołanie Członka Zarządu CCC S.A.
43,50
+0,32
2023-01-10
CCC
CCC Zawiadomienie o przekroczeniu progu w znacznych pakietach akcji
45,80
+0,33
2022-12-21
CCC
CCC Zawarcie aneksu do umowy zobowiązującej sprzedaży akcji ze spółką MKK3 spółka z o.o.
37,66
+1,96
2022-12-21
CCC
CCC Podpisanie aneksu do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. oraz umów finansowania bankowego z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC
37,66
0,00
2022-12-01
CCC
CCC QS 3/2022: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
37,57
+3,83
2022-11-18
CCC
CCC Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2022 r.
36,86
+1,60
2022-11-17
CCC
CCC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA
38,66
-3,05
2022-11-17
CCC
CCC Uchwały podjęte przez NWZA CCC S.A. w dniu 17 listopada 2022 roku
38,66
-3,05
2022-11-07
CCC
CCC Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
36,56
0,00
2022-11-03
CCC
CCC Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za III kwartał 2022 roku
37,73
-3,76
2022-10-27
CCC
CCC Podpisanie aneksów umowy finansowania bankowego na kwotę 250.000.000 złotych oraz do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC
35,35
0,00
2022-10-25
CCC
CCC PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
35,21
0,00
2022-10-24
CCC
CCC Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 oraz pozostałe uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 24 października 2022 r. Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 24 października 2022 r.
35,69
0,00
2022-10-21
CCC
CCC Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 17 listopada 2022 r.
34,99
0,00
2022-10-21
CCC
CCC Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. na dzień 17 listopada 2022 roku
34,99
0,00
2022-10-21
CCC
CCC Żądanie zwołania nowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. oraz odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 28 października 2022 r.
34,99
0,00
2022-10-19
CCC
CCC Uzgodnienie Term Sheet dot. zmian wskaźników finansowych do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC
37,80
-4,34
2022-10-12
CCC
CCC Uzgodnienie Term Sheet dotyczącego finansowania bankowego na kwotę 250.000.000 złotych z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC
37,33
0,00
2022-09-30
CCC
CCC Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy w celu wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy na nietestowanie wybranych wskaźników finansowych oraz zmiany warunków emisji obligacji serii 1/2018 w zakresie dotyczącym wskaźników finansowych
37,14
0,00
2022-09-29
CCC
CCC Rezygnacja Pana Adama Marciniaka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
36,40
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 66
  • Następna strona