Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCC: strona spółki
29.03.2024, 15:26

CCC Sporządzenie Aktualizacji Wyceny na potrzeby Obligacji serii 1/2018

Działając na podstawie par. 5.10 „Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” („Warunki Emisji”), dotyczących Obligacji serii 1/2018 („Obligacje”), CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje o sporządzeniu aktualizacji wyceny („Aktualizacja Wyceny”) 534.499 akcji spółki Modivo S.A. („Przedmiotu Zastawu”), stanowiących przedmiot zabezpieczenia Obligacji. Aktualizacja Wyceny została sporządzona w celu wykonania obowiązków z par. 5.10(a) Warunków Emisji.
Zgodnie z par. 5.10(c) Warunków Emisji, na podstawie otrzymanych ofert, Emitent zlecił sporządzenie Aktualizacji Wyceny podmiotowi z listy znajdującej się w umowie ustanowienia zastawu rejestrowego na Przedmiocie Zastawu. Aktualizacja Wyceny została sporządzona z zastosowaniem metod wyceny wskazanych w par. 5.10(d) Warunków Emisji: metodą dochodową w wariancie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), metodą mnożnikową dla spółek porównywalnych i metodą transakcji porównywalnych. W Aktualizacji Wyceny wartość Modivo S.A., ustalona jako średnia arytmetyczna wyników z poszczególnych metod wyceny, została oszacowana na 4,9 mld zł, a punktowa wartość godziwa jednej akcji Modivo S.A. została oszacowana na 489,59 zł. Wartość pakietu akcji stanowiącego Przedmiot Zastawu na rzecz Obligatariuszy wynosi 261 mln zł. Aktualizacja Wyceny stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty