Trwa ładowanie...
Notowania
BLOOBER: strona spółki
22.12.2022, 8:00

BLO Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie przeniesienia notowań na GPW

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 r. postanowił o zarekomendowaniu najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał koniecznych do ubiegania się o przeniesienie notowań akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Inne komunikaty