Trwa ładowanie...
Notowania

DRF Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:
• w dniu 15 grudnia 2022 r. 828 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,738 zł, • w dniu 16 grudnia 2022 r. 792 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,748 zł, • w dniu 19 grudnia 2022 r. 817 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,724 zł, • w dniu 20 grudnia 2022 r. 794 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,720 zł, • w dniu 21 grudnia 2022 r. 624 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,716 zł, • w dniu 22 grudnia 2022 r. 573 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,714 zł, • w dniu 23 grudnia 2022 r. 509 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,716 zł, Akcje w liczbie 4.937 nabyte w dniach od 15 do 23 grudnia 2022 r. stanowią 0,132% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,132% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 19.585 akcji, które stanowią 0,524% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0,524% głosów na WZA.

Inne komunikaty