Trwa ładowanie...
Notowania
FABRITY: strona spółki
30.12.2022, 11:28

K2H Zawarcie Umów wykonawczych do Umowy ramowej z Agencją UE „FRONTEX - European Border and Coast Guard Agency”.

Zarząd K2 Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd spółki zależnej Emitenta – Fabrity Sp. z o.o. (FABRITY) zawarł Umowy wykonawcze do Umowy ramowej pod nazwą
“Frontex/OP/300/2019/SB Multiple Framework Contract with reopening of competition for the provision of Software Development services” z dnia 06.10.2020 r., o której Emitent informował Raportem bieżącym nr 54/2020 z dnia 8 października 2020 r. (Umowa wykonawcza, Umowa). Prace projektowe objęte Umowami wykonawczymi planowo będą trwały, w zależności od Umowy wykonawczej, od 9 do 14 miesięcy i rozpoczną się nie później niż po 28 dniach od daty zawarcia każdej z Umów wykonawczych. Po ukończeniu zakresu podstawowego prac projektowych, FRONTEX będzie miał możliwość zamówienia dodatkowo opcjonalnych prac projektowych, które stanowią, w zależności od Umowy wykonawczej, od 40% do 70% zakresu podstawowych prac projektowych i będą realizowane na tych samych warunkach co podstawowe prace projektowe. Po zakończeniu prac projektowych, FRONTEX zamówi w ramach poszczególnych Umów wykonawczych usługi serwisowe na okres 12 miesięcy. W ramach Umów wykonawczych FRONTEX ma również możliwość zamówienia dodatkowych 12-miesięcznych okresów usług serwisowych, które świadczone będą na tych samych warunkach co w pierwszym okresie rocznym. Wszystkie usługi objęte Umowami wykonawczymi mogą być świadczone nie dłużej niż do 5 kwietnia 2025 r. Wynagrodzenie z tytułu Umów wykonawczych przekracza 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy K2 Holding zaraportowanych na koniec 2021 roku. Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.

Inne komunikaty