Trwa ładowanie...
bEDETmDF
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-09-17
K2H Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu w rezultacie umorzenia akcji spółki K2 Holding S.A
23,00
+6,52
2021-09-01
K2H Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Holding S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.
20,40
+7,84
2021-09-01
K2H Rozpoczęcie drugiego programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia.
20,40
+0,49
2021-08-27
K2H Zawarcie Aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz Aneksu do Umowy Poręczenia.
21,60
-2,78
2021-08-26
K2H PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22,00
-1,82
2021-08-18
K2H Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2021 r.
19,70
0,00
2021-08-17
K2H Otrzymanie informacji o planowanym zaprzestaniu współpracy pomiędzy Carrefour Polska Sp. z o.o. a spółką zależną Emitenta - K2 Precise S.A.
20,20
+0,99
2021-07-23
K2H Zakończenie (skrócenie) programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia
21,80
0,00
2021-06-21
K2H Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ K2 Holding S.A.
23,20
0,00
2021-06-21
K2H Powiadomienie o transakcji na akcjach K2 Holding S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Janusza Żebrowskiego.
23,20
0,00
2021-06-15
K2H Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Holding S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Janusza Żebrowskiego.
25,00
-2,40
2021-06-15
K2H Powołanie członków Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.
25,00
-1,20
2021-06-15
K2H Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Holding S.A. w dniu 15 czerwca 2021 roku.
25,00
-1,20
2021-06-14
K2H Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Holding S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Janusza Żebrowskiego.
24,90
+0,40
2021-06-07
K2H Zgłoszenie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2021r.
24,00
+1,25
2021-05-31
K2H Powiadomienie o transakcji na akcjach K2 Holding S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Michała Paschalisa – Jakubowicza.
24,00
-2,08
2021-05-31
K2H Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Holding S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Janusza Żebrowskiego.
24,00
-2,08
2021-05-24
K2H Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
23,70
0,00
2021-05-20
K2H QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23,70
0,00
2021-05-19
K2H Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. na dzień 15 czerwca 2021 r.
24,00
-1,25
  • Poprzednia strona
  • z 38
  • Następna strona
bEDETmEn