Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-10-03
FAB Rezygnacja Pana Pawła Wujca z funkcji Prezesa Zarządu Fabrity Holding S.A.
35,80
0,00
2023-09-22
FAB Sprzedaż spółek zależnych segmentu marketingowego
35,00
0,00
2023-09-22
FAB Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania przez Spółkę listu intencyjnego (LOI) od Altavia – Kamikaze sp. z o. o. zawierającego wstępną niewiążącą ofertę nabycia 100 % udziałów i akcji spółek zależnych – Agencja K2 sp. z o. o. oraz K2 Precise S.A. oraz podjęcia decyzji o rozpoczęciu rozmów i negocjacji z oferentem
35,00
0,00
2023-09-07
FAB Oświadczenie KDPW w sprawie wycofania z depozytu 9.133 akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem.
34,50
-4,35
2023-08-31
FAB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
36,40
0,00
2023-08-30
FAB Zawarcie Aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym.
36,90
-1,08
2023-08-25
K2H Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2023 r.
33,90
0,00
2023-08-18
K2H Rejestracja przez sąd zmiany firmy w statucie Emitenta oraz rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu w rezultacie umorzenia akcji Emitenta.
33,50
+0,90
2023-07-04
K2H Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ K2 Holding S.A.
36,70
0,00
2023-06-27
K2H Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „K2 Holding” S.A. o wypłacie dywidendy.
38,40
+1,30
2023-06-27
K2H Powołanie członka Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.
38,40
+1,30
2023-06-27
K2H Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Holding S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
38,40
+1,30
2023-05-31
K2H Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. na dzień 27 czerwca 2023 r.
36,30
+1,65
2023-05-31
K2H Powołanie Zarządu Spółki K2 Holding S.A. na nową kadencję.
35,00
+3,71
2023-05-31
K2H Wniosek Zarządu Emitenta co do podziału zysku i wypłaty dywidendy oraz pozytywna ocena Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.
35,00
+3,71
2023-05-25
K2H QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
34,40
+2,91
2023-05-17
K2H Wybrane nieaudytowane, wstępne, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2023 r. z komentarzem Zarządu
35,50
+0,28
2023-04-27
K2H RR /2022: formularz dla raportów rocznych
32,10
+4,05
2023-04-27
K2H SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
32,10
+4,05
2023-04-13
K2H Wybrane nieaudytowane, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding za 12 miesięcy 2022 roku.
30,90
+6,80
  • Poprzednia strona
  • z 43
  • Następna strona