Trwa ładowanie...
Notowania

TOW Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka", "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Project Sp. z oo., spółka zależna od Emitenta, zawarła umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w spółce Manufaktura Gessler S.A. Umowa została zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej z dnia 28 kwietnia 2022, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2022.
Cena sprzedaży wyniosła 1.000.000 (jeden milion) złotych. Tym samym, w zakresie ogłoszenia w dniu 16 września 2020 roku aktualizacji strategii Grupy Kapitałowej Tower Investments, działalność produkcyjna w branży spożywczej została zakończona. Informacja została uznana za istotną ze względu na wpływ na aktualną strategię Grupy Kapitałowej Tower Investments.

Inne komunikaty