Trwa ładowanie...
Notowania

BAH Zmiana profilu działalności spółek zależnych Emitenta

Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 28 października 2022 roku niniejszym informuje, że w dniu 31 grudnia 2022 roku spółki zależne Emitenta, British Automotive Gdańsk spółka z o.o. [BAG], British Automotive Łódź spółka sp. z o.o. [BAŁ] oraz British Automotive Silesia spółka z o.o. [BAS] zakończyły działalność dilerską w zakresie autoryzowanej sprzedaży nowych samochodów marek Jaguar i Land Rover. BAG, BAŁ i BAS będą kontynuować działalność jako autoryzowane serwisy pojazdów tych marek.
W dotychczasowych lokalizacjach BAG, BAŁ i BAS prowadzić będą sprzedaż samochodów używanych marek premium. Spółka British Automotive Centrum spółka z o.o. kontynuuje działalność dilerską w zakresie sprzedaży nowych samochodów marek Jaguar i Land Rover oraz jako autoryzowany serwis pojazdów tych marek.

Inne komunikaty