Trwa ładowanie...
Notowania
FHDOM: strona spółki
3.01.2023, 18:58

FHD Aktualizacja wartości portfela nieruchomości

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż otrzymał od firmy doradczej Szybko.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie raport datowany na 31.12.2022 r. zawierający aktualizację wycen 235 nieruchomości wchodzących w skład portfela Emitenta na koniec 2022 r.
Nieruchomości objęte aktualizacją posiadały operaty szacunkowe wykonane przed końcem grudnia 2021 roku lub ich wartość była aktualizowana na koniec grudnia 2021 r. Aktualizacja dotyczyła tylko nieruchomości aktywnych, w których mieszkają Seniorzy. Aktualizacja nie obejmowała nieruchomości nabytych przez Emitenta w roku 2022. Z otrzymanego raportu wynika, iż wartość rynkowa 235 nieruchomości objętych aktualizacją (według firmy doradczej Szybko.pl sp. z o.o.) wzrosła o 436.376,92 zł (czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) w stosunku do wartości tych nieruchomości na koniec grudnia 2021 r., zaś ich wartość uwzględniająca obciążenie dożywotnim prawem do korzystania/służebnością osobistą mieszkania jest niższa o 4.565.264,51 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt jeden groszy). Na dzień dokonania aktualizacji wartość rynkowa 235 nieruchomości objętych aktualizacją (według firmy doradczej Szybko.pl sp. z o.o.) wynosi 84.491.754,52 zł (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt dwa grosze) wobec 84.055.377,60 zł (osiemdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) na koniec grudnia 2021 roku. Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż zmiana wartości portfela 235 nieruchomości wskutek aktualizacji wycen nieruchomości może mieć istotny wpływ na sytuację ekonomiczną i wyniki finansowe Emitenta.

Inne komunikaty