Trwa ładowanie...
Notowania

FOR Podpisanie istotnej umowy

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”, „FE”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2023 r. Emitent zawarł istotną umowę z Microids z siedzibą w Paryżu, Francja („Microids”). Umowa dotyczy globalnego wydania pudełkowych wersji gry FRONT MISSION 1st: Remake. W ramach zawartej umowy Microids otrzymał prawa do dystrybucji pudełkowej wersji FRONT MISSION 1st: Remake na całym świecie z wyłączeniem Japonii (za dystrybucję fizyczną na tym rynku odpowiada Spółka z Grupy FE - Rainy Frog ) i czasowym wyłączeniem (do 31.05.2023 r.) Ameryki Północnej i Południowej.
W ocenie Zarządu współpraca z Microids będzie miała wpływ na wyniki Spółki w roku 2023 i kolejnych latach. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyżej informacji z uwagi na potencjalnie znaczący jej wpływ na ocenę funkcjonowania oraz sytuacji gospodarczej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, a także możliwy wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty