Trwa ładowanie...
Notowania
SEKO: strona spółki
5.01.2023, 10:26

SEK Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) z siedzibą w Chojnicach podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
1. Raporty kwartalne: - raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 5 maja 2023 r. - raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 3 listopada 2023 r. 2. Raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 25 sierpnia 2023 r. 3. Raport roczny za 2022 r. – 23 marca 2023 r. Zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raporty kwartalne za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz II kwartał roku obrotowego 2023 nie będą publikowane.

Inne komunikaty