Trwa ładowanie...
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
9.01.2023, 10:04

IZS Skorygowane zawiadomienie od PTE Allianz Polska S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5%.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że 9 stycznia 2023 r. powziął informację o wpłynięciu do Spółki skorygowanego zawiadomienia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o zwiększeniu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku.
Treść skorygowanego zawiadomienia PTE Allianz Polska S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty