Trwa ładowanie...
Notowania

EUR Korekta raportu bieżącego nr 1/2023 dotyczącego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ("Eurocash", "Spółka") zawiadamia, że
otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. skorygowaną treść informacji, która została przekazana raportem bieżącym nr 1/2023. Względem informacji otrzymanej poprzednio zmianie uległy wskazane przez PTE Allianz Polska podstawy prawne oraz do podmiotów posiadających udziały w kapitale Spółki, dodany został Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (Allianz DFE). Poziom udziałów w kapitale Eurocash ani liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu nie uległy korekcie. Treść skorygowanego komunikatu, w wersji otrzymanej przez Spółkę, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty