Trwa ładowanie...
Notowania
PANOVA: strona spółki
9.01.2023, 15:02

NVA Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
I. Raporty roczne: Raport roczny jednostkowy za 2022 rok: 05.04.2023 r. Raport roczny skonsolidowany za 2022 rok: 05.04.2023 r. II. Raport półroczny: Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku: 06.09.2023 r. III. Raporty kwartalne: Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku: 18.05.2023 r. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku: 16.11.2023 r. Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (”Rozporządzenie”), Zarząd P.A.NOVA S.A. informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Podstawa prawna: RMF GPW § 80 ust.1

Inne komunikaty