Trwa ładowanie...
Notowania
VOXEL: strona spółki
9.01.2023, 17:45

VOX Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: „Allianz OFE”) oraz Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej: „Allianz DFE") zawiadomienie datowane na dzień 5 stycznia 2023 r., skierowane do Emitenta na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), w którym poinformowano, że w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH w dniu 30 grudnia 2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „Drugi Allianz OFE”), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Emitenta na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.
Przed połączeniem: Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 684.633 akcji, stanowiące 6,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, co dawało prawo do wykonywania 684.633 głosów z akcji stanowiących 5,07% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Na rachunku Drugiego Allianz OFE nie było zapisanych akcji, stanowiących udział w kapitale zakładowym Emitenta, co dawałoby prawo do wykonywania głosów z akcji stanowiących udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Po połączeniu: Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE osiągnął poziom 684.633 akcji, stanowiących 6,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, co daje prawo do wykonywania 684.633 głosów z akcji stanowiących 5,07% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Pełną treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty