Trwa ładowanie...
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
12.01.2023, 7:48

IZS Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2023

Zarząd Izostal S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2023:
1. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za 2022 r. - 31 marzec 2023 r. - skonsolidowany raport roczny za 2022 r. - 31 marzec 2023 r. 2. Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. - 18 maj 2023 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. - 16 listopad 2023 r. 3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 25 sierpień 2023 r. Zarząd Izostal S.A. oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust 1 RMF Spółka nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych lecz skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową. Ponadto Zarząd Izostal S.A. informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku i II kwartał 2023 roku, zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF).

Inne komunikaty