Trwa ładowanie...
Notowania
IDMSA: strona spółki
13.01.2023, 13:33

IDM Zawiadomienie dotyczące zmiany ogólnej liczby głosów – zmiana pośredniego stanu posiadania

IDM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 13 stycznia 2023 r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od Pana Artura Dral oraz GRI Sp. z o.o.
Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty