Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-01-19
IDM Powołanie osoby zarządzającej – prokurenta
0,72
0,00
2023-01-19
IDM Powołanie osoby zarządzającej
0,72
0,00
2023-01-18
IDM Rezygnacja osoby nadzorującej
0,72
0,00
2023-01-13
IDM Zawiadomienie dotyczące zmiany ogólnej liczby głosów – zmiana pośredniego stanu posiadania
0,72
0,00
2023-01-04
IDM Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023
0,74
0,00
2022-12-30
IDM Aneks do umowy istotnej w postaci pożyczki pieniężnej w celu zwiększenia kapitału obrotowego IDM S.A. – zmiana terminu zwrotu pożyczki
0,70
0,00
2022-11-29
IDM Q 3/2022: formularz raportu kwartalnego
0,76
-0,66
2022-10-26
IDM Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy na mocy układu na skutek ustalenia w sposób niesporny i konkretny wierzytelności spornej po dniu zawarcia układu – aktualizacja informacji w zw. z raportem bieżącym nr 3/2022 z dnia 03.06.2022 r.
0,76
0,00
2022-09-30
IDM P /: formularz raportu półrocznego
0,77
0,00
2022-08-19
IDM Powołanie osoby zarządzającej na nową kadencję
0,81
0,00
2022-08-18
IDM Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA w dniu 18 sierpnia 2022 r.
0,81
0,00
2022-08-18
IDM Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 18 sierpnia 2022 r.
0,81
0,00
2022-07-22
IDM Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 sierpnia 2022 r.
0,81
0,00
2022-07-22
IDM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,81
0,00
2022-07-21
IDM RR /2021: formularz dla raportĂłw rocznych
0,81
0,00
2022-07-21
IDM Korekta raportu rocznego IDM S.A. za rok 2021 – informacja o charakterze i przedmiocie korekty
0,81
0,00
2022-06-30
IDM Aneks do umowy istotnej w postaci pożyczki pieniężnej w celu zwiększenia kapitału obrotowego IDM S.A. – zmiana terminu zwrotu pożyczki
0,81
0,00
2022-06-03
IDM Rejestracja przez sąd zmiany statutu oraz wysokości i struktury kapitału zakładowego w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy na mocy układu na skutek ustalenia w sposób niesporny i konkretny wierzytelności spornej po dniu zawarcia układu
11,60
-93,02
2022-05-30
IDM Q 1/2022: formularz raportu kwartalnego
0,81
2022-02-17
IDM Korekta raportu - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022.
1,15
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 81
  • Następna strona