Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów184181133129
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 266-128-364-946
Zysk (strata) brutto11 601-1 004-1 231-1 633
Zysk (strata) netto11 600-1 004-1 231-1 633
Przepływy netto193-143-187783
Przepływy netto z działalności operacyjnej165-143-187924
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej28003 599
Przepływy netto z działalności finansowej000-3 740
Aktywa razem6 7158 1358 0608 198
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 58077 81076 73175 638
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe10 58077 81076 73175 638
Kapitał własny-3 865-69 675-68 671-67 440
Kapitał zakładowy165165165165
Liczba akcji (tys. szt.)3 306,393 306,393 306,393 306,39
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-1,17-21,07-20,77-20,40
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,51-0,30-0,37-0,49
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7951 1191 6237 487
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6383 6263 74817 437
Zysk (strata) brutto-5 665-7 1361 9833 297
Zysk (strata) netto-5 665-7 6052 1953 281
Przepływy netto-1 005-1 3741 432-1 261
Przepływy netto z działalności operacyjnej-7661 3233 31010 284
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 5013 321684678
Przepływy netto z działalności finansowej-3 740-6 018-2 562-12 223
Aktywa razem8 19826 93150 96145 783
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania75 63887 82194 47496 224
Zobowiązania długoterminowe005 95210 518
Zobowiązania krótkoterminowe75 63878 34388 52285 706
Kapitał własny-67 440-61 773-44 186-51 438
Kapitał zakładowy16516516563 483
Liczba akcji (tys. szt.)3 306,393 306,393 306,391 269 653,38
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-20,40-18,68-13,36-0,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,71-2,300,660,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport