Trwa ładowanie...
Notowania

MSP Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd Mostostal Płock S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023r.:
1. Raporty kwartalne: - I kwartał 2023: 30.05.2023 r. - III kwartał 2023: 29.11.2023 r. 2. Raport półroczny za 2023 r.: 29.09.2023 r. 3. Raport roczny za 2022 r.: 28.04.2023 r. Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2022 r. i drugi kwartał 2023 r., zgodnie z § 79 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podstawa prawna § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd Mostostal Płock S.A.

Inne komunikaty